|  Home  |  Onze Webshop  |  Nieuwe Klant  |  Contact  |  Inloggen
 Onze kwaliteitskenmerken

Erkenning en ISO-certificering

Boeren Medical B.V. is de eerste gecertificeerde medische speciaalzaak in Nederland.
 
Zij voldoet aan de eisen van de erkenningsregeling, zoals die is vastgesteld door de Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen. Boeren Medical B.V. voldoet aantoonbaar aan eisen van deskundigheid, service en kwaliteit betreffende o.a. productkennis, klantgerichtheid en orderafhandeling.
 
Boeren Medical B.V. is een ISO-gecertificeerd bedrijf (ISO-9001).
 
Een ISO-gecertificeerd bedrijf voldoet aan internationale kwaliteitsnormen van managementsystemen. In regelmatig terugkerende evaluaties wordt gekeken of het bedrijf nog steeds voldoet aan de certificeringeisen van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 
De kwaliteit van het product of de dienst moet voldoen aan de wens van de cliënt. Het product of de dienst moet van constante kwaliteit zijn. Tevens moet de kwaliteit van het product of de dienst vooraf duidelijk zijn voor de cliënt.
 
Boeren Medical B.V. kan deze kwaliteit garanderen, omdat de totstandkoming van het product of de dienst duidelijk is vastgelegd in protocollen. De organisatie en de werkwijze zijn zichtbaar gemaakt.
Ook is het voor de medewerkers van Boeren Medical B.V. duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel van het proces. Met terugkerende evaluaties wordt het managementsysteem getoetst.
Zo is een totaal kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat in overeenstemming is met de internationale standaardnormen voor kwaliteitsmanagementsystemen.
 
Boeren Medical B.V. is een erkend leerbedrijf

Een opleidingsadviseur van het kenniscentrum handel erkend dat Boeren Medical voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in een erkenningreglement. 
Een leerling kan op deze manier direct het geleerde proces toepassen en ervaren hoe theorie en praktijk samengaan in een leerbedrijf zoals Boeren Medical B.V.

Boeren Medical B.V. is dus niet zomaar een gecertificeerde medische speciaalzaak.